fbpx
Shopping Cart 0 items - 0 Kč 0

GDPR – Informace o osobních údajích

Vážení rodiče,

následující text se týká zpracování osobních údajů Vašeho dítěte a jejich zákonného zástupce. Jeho cílem je vyšší ochrana fyzických osob z hlediska podmínek využívání jejich osobních údajů. Aktualizace souhlasu vychází z nového nařízení Evropské unie, tzv. GDPR, účinného od 25. 5. 2018.

Vezměte prosím na vědomí, že na základě zákona zpracováváme o Vás a Vašem dítěti tyto údaje:

 • Jméno, příjmení, rodné číslo, pohlaví.
 • Datum narození, místo narození, státní občanství.
 • Adresa trvalého bydliště.
 • Hokejový klub.
 • Číslo bankovního účtu.
 • Zdravotní potíže.
 • Email, korespondenční adresa, telefon.
 • Rodinný vztah k dítěti.

Vyplněním formuláře a odesláním výslovně uděluji souhlas Overseas Agency s.r.o., Nové sady 988/2, která vykonává činnost sportovní a zprostředkovatelskou.

A to těchto osobních údajů a za uvedeným účelem:

Informovanost:

 • bychom Vás mohli informovat o našich projektech

Číslo bankovního účtu:

 • za účelem plateb agentuře

Jméno a příjemní, výsledky dosažené na akcích:

 • za účelem propagace agentury a její činnosti na webových stránkách agentury, facebooku agentury, instagramu agentury, listinných propagačních materiálech školy ( např. letáky )
 • za účelem předání osobních údajů organizátorům akcí ( např. turnaje )

 Fotografie a videozáznamy pořízené při konání akce:

 • za účelem propagace agentury a její činnosti na webových stránkách agentury, facebooku agentury, instagramu agentury, listinných propagačních materiálech školy ( např. letáky )

Tento souhlas se poskytuje na dobu 10 let.

Vaše osobní údaje bude spravovat: Overseas Agency s.r.o., Nové sady 988/2, Brno ( tzn. správce osobních údajů ). Tento souhlas můžete kdykoliv odvolat písemným prohlášením nebo e-mailem a my údaje, k jejichž zpracování jste dal/dala souhlas smažeme. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, pokud se domníváte, že zpracování Vašich osobních údajů je prováděno v rozporu s GDPR.

OVERSEAS AGENCY, s. r. o.

sídlo: Nové sady 988/2, 602 00 Brno

IČ: 06628044, DIČ: CZ06628044

agentura@hokejzavodou.cz

Overseas Agency s.r.o. - společnost je zapsaná u Krajského soudu v Brně pod spis. značkou C 61454